مورد تاييد تجارت الکترونيک اول

قاب سمت راست توتال استیشن روید

Right cover Unit Ruide
قاب سمت راست ( سمت باتری )
مخصوص توتال استیشن های کمپانی روید سری 820 و R

قاب سمت چپ توتال استیشن روید

Left cover Unit Ruide
قاب سمت چپ ( سمت برد زاویه )
مخصوص توتال استیشن های کمپانی روید سری 820 و R

قاب EDM توتال استیشن روید

EDM Cover Unit Ruide
قاب EDM ساده و Guide Light
مخصوص توتال استیشن های روید سری 820 و R

صفحه نمایش کامل Ruide RCS

Display Unit Ruide RCS
صفحه نمایش کامل توتال استیشن روید سری RCS
رنگی و لمسی

صفحه نمایش کامل Ruide R & 820

Display Unit Ruide R2 - 820
صفحه نمایش کامل توتال استیشن روید سری R2 - 820

صفحه نمایش کامل Ruide 820 old

Display Unit Ruide 820 old
صفحه نمایش کامل توتال استیشن روید سری 820 قدیم
( سری اول )

صفحه نمایش کامل Ruide RQS

Display Unit Ruide RCS
صفحه نمایش کامل توتال استیشن روید سری RQS
جدید بلوتوث دار

باتری توتال استیشن روید Ruide

باتری توتال استیشن روید Ruide
مخصوص سری 820 و R2-RQS

قاب باتری توتال استیشن روید

قاب باتری روید سری R

کمپانساتور ترازیاب

Auto Level Compensator
کمپانساتور ترازیاب

دیود لیزر توتال استیشن روید

Laser Emitter Ruide
دیود لیزر مخصوص توتال استیشن های روید سری 820 و R2

پیچ قفل حرکت بطحی افقی و قائم

Vertical & Horizantal Clamp Unit
پیچ قفل حرکت بطحی قائم و افقی
کیفیت درجه 1 کمپانی Ruide

کمپانساتور توتال استیشن

Total Station Compensator
کمپانساتور توتال استیشن های روید
سری 820 قدیم و جدید و R2

کابل تخلیه فابریکی سندینگ و روید

کابل تخلیه اطلاعات USB - COM
2 سر - فابریکی
مخصوص توتال استیشن روید و سندینگ

باتری توتال استیشن سندینگ SB-25

فروش باتری فابریک توتال استیشن سندینگ SB-25
و تعویض سلول های فابریکی انواع باتری های دوربین های نقشه برداری