مورد تاييد تجارت الکترونيک اول
حالت نمایش

خط تراز LAiSAi LS601 جزییات محصول

خط تراز LAiSAi LS601 امتیازمحصول تماس بگیرید ٠تومان جزییات محصول
  • • خود تراز و داراي نور چشمك زن در مواقع خروج از محدوده كاركرد كمپانزاتور

    • قابليت نمايش يك خط تراز و يك خط قائم بصورت همزمان
تماس بگیرید ٠ تومان