مورد تایید تجارت الکترونیک اول
حالت نمایش

خط تراز LAiSAi LS639 جزییات محصول

خط تراز LAiSAi LS639 8% امتیازمحصول موجود ٧٥٠,٠٠٠ تومان ٦٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول
  • خود تراز و داراي هشدار دهنده بهمراه نور چشمك زن در مواقع خروج از محدوده كاركرد

    نمايش 5 امتداد ليزري بصورت همزمان و انتخابي (چهار خط قائم ، یک خط افق)
موجود ٧٥٠,٠٠٠ تومان ٦٩٠,٠٠٠ تومان