مورد تایید تجارت الکترونیک اول
حالت نمایش

متر لیزری STANLEY200 جزییات محصول

متر لیزری STANLEY200 امتیازمحصول موجود ٠تومان جزییات محصول
  • حداقل/حداکثر برد0.05 تا 200 متر
    ذخیره برداشتهای آخر30
    عملیات جمع و تفریق
    قرائت تاخیری
    هدف یاب دیجیتال
    اندازه گیری شیب بام و مساحت نمای خارجی
    جستجوی ارتفاع (نقاط فاقد انعکاس)
    اندازی گیری فاصله افقی با یک برداشت
    تراز
    تابع پیاده سازی
    شخصی سازی برنامه های دلخواه
    صفحه نمایش رنگی
موجود ٠ تومان

متر لیزری Siamas50m جزییات محصول

متر لیزری Siamas50m 1% امتیازمحصول ناموجود ٢٦٢,٠٠٠ تومان ٢٦٠,٠٠٠تومان جزییات محصول
  • سبک ترین و باریک ترین متر لیزری جهان با کاربردی فوق العاده
    بسیار پر فروش و دقیق
ناموجود ٢٦٢,٠٠٠ تومان ٢٦٠,٠٠٠ تومان