مورد تاييد تجارت الکترونيک اول
حالت نمایش

Leica TS09 R1000 جزییات محصول

Leica TS09 R1000 امتیازمحصول تماس بگیرید ٠تومان جزییات محصول
  • سیستم عامل Windows CEثانيه خوان بادقت 1 ثانيه و برد لیزر 1000 متر
    كمپانساتور از نوع جدید چهار لایه (Quadruple)
تماس بگیرید ٠ تومان

Leica TS02 plus R500 جزییات محصول

Leica TS02 plus R500 امتیازمحصول تماس بگیرید ٠تومان جزییات محصول
  • داراي دقت هاي: 3” (1 2mgon, 7” (1.5 mgon), 5” ( mgon)(
    داراي کمپانساتور دومحوري داراي دقت هاي 1”, 1.5”, 2”
    فاصله طول خواني با GPR1 تا 3500 متر به وسيله TAPE 60 *60 تا 250 متر دقت طول خواني اين سيستم در حالت استاندارد 1,5ميليمتر در 2 پي پي ام دقت طول خواني اين سيستمدر حالت سريع 2ميليمتر در 2 پي پي ام دقت طول خواني اين سيستم در حالت تراکينگ 3ميليمتر در 2 پي پي ام
تماس بگیرید ٠ تومان