مورد تایید تجارت الکترونیک اول
حالت نمایش

خط تراز ProNivo-TPL-2N جزییات محصول

خط تراز ProNivo-TPL-2N امتیازمحصول موجود ٨,٩٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول
  • مخصوص عملیات تسطیح اراضی کشاورزی و اتوماسیون ماشین آلات
    برد: 700 متر با گیرنده مخصوص
    سرعت دوران : متغیر در محدوده (0 -1000 RPM)
موجود ٨,٩٥٠,٠٠٠ تومان