مورد تایید تجارت الکترونیک اول
حالت نمایش

Teodolit Boif TDJ6-E جزییات محصول

Teodolit Boif TDJ6-E 12% امتیازمحصول موجود ١,٢٥٠,٠٠٠ تومان ١,١٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول
  • فروش تئودولیت مکانیکی بویف سالم و کارکرده
    مشابه تئودولیت Wild T16
    با قیمت و خدمات استثنایی
    بسیار دقیق
موجود ١,٢٥٠,٠٠٠ تومان ١,١٠٠,٠٠٠ تومان