مورد تایید تجارت الکترونیک اول
حالت نمایش

GPS Stonex S9 III جزییات محصول

GPS Stonex S9 III امتیازمحصول تماس بگیرید ٠تومان جزییات محصول
  • قابل ارتقا به دريافت امواج Galileo(اروپا) و Compass(چين)
    مجهز به برد بسيار پيشرفته تريمبل از نوع Maxwell 6 – BD970
تماس بگیرید ٠ تومان
GPS KQ Geo R2 امتیازمحصول موجود ٠تومان جزییات محصول
  • مجهز به برد پيشرفته ساخت كمپاني Novatel كانادا ( از شركاي فني و تجاري كمپاني Leica Geosystems)
موجود ٠ تومان