مورد تاييد تجارت الکترونيک اول

خط تراز لاي ساي LS670

خط تراز لیزری LAISAI مدل LS 670 دارای 2 خط و 5 نقطه
خط تراز لیزری LAISAI LS 670

رنگ لیزر :...
خط تراز لیزری LAISAI مدل LS 670 دارای 2 خط و 5 نقطه
خط تراز لیزری LAISAI LS 670

رنگ لیزر : قرمز

تعداد خط : 2 خط

تعداد نقطه : 5 نقطه

حوزه ی کار کرد : یک تا سه دیوار و سقف

قابلیت پیاده کردن خط مورب

برد مفید( با توجه به نور محیط متغیر است) : 40 متر

دقت ( میلیمتر بر متر ) : 0.2
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر