مورد تاييد تجارت الکترونيک اول

متر ليزری LAiSAi

متر لیزری لای‌سای مدل LS 203-60 قابلیت تغییر نقطه صفر دستگاه در سه حالت

متر لیزری...

متر لیزری لای‌سای مدل LS 203-60 قابلیت تغییر نقطه صفر دستگاه در سه حالت

متر لیزری لای سای مدل LS 203-60

محاسبه طول - سطح - حجم

محاسبه فیثاغورث و ارتفاع غیر قابل دسترس

قابلیت نمایش 15 عملکرد آخر

قابلیت تغییر نقطه صفر دستگاه در سه حالت

قابلیت جمع و تفریق یک یا چند طول

دارای دو سال گارانتی 

 

     متر لیزری  مدل  LS 203-60     

 

 دقت

 

 برد

 

نوع لیزر

 

    طول موج

 

 ابعاد

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر