مورد تایید تجارت الکترونیک اول

متر ليزري LAiSAi

متر لیزری لای سای مدل LS 203-60 قابلیت تغییر نقطه صفر دستگاه در سه حالت

متر لیزری...

متر لیزری لای سای مدل LS 203-60 قابلیت تغییر نقطه صفر دستگاه در سه حالت

متر لیزری لای سای مدل LS 203-60

محاسبه طول - سطح - حجم

محاسبه فیثاغورث و ارتفاع غیر قابل دسترس

قابلیت نمایش 15 عملکرد آخر

قابلیت تغییر نقطه صفر دستگاه در سه حالت

قابلیت جمع و تفریق یک یا چند طول

دارای دو سال گارانتی 


     متر لیزری  مدل  LS 203-60     


 دقت


 برد


نوع لیزر


    طول موج


 ابعاد

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر