مورد تاييد تجارت الکترونيک اول

ProNivo PNAL 32 Germany

ترازياب مدل ProNivo PNAL-32

بدنه تمام فلزي اتوماتيك با سيستم 360 درجه

دقت در 1kmترازيابي رفت وبرگشت 1mm

بزرگنمايي 32 برابر

 كمپانساتور : از نوع تعليق،مگنتي،ضد ضربه

دقت كمپانساتور : 0.3 ثانيه

داراي كمپانساتور با محدوده ي كاركرد 15+-

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر