مورد تایید تجارت الکترونیک اول

تئودوليت ديجيتال و مكانيكي

انواع...

انواع تئودوليت هاي ديجيتال و مكانيكي

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر
حالت نمایش

Theodolit SOUTH-ET05 جزییات محصول

Theodolit SOUTH-ET05 امتیازمحصول موجود ٢,٦٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول
  • پر فروشترین تئودلیت الکترونیک در ایران دارای گواهی صادرات به اتحادیه اروپا (هلوگرام EU Export)
    بزرگنمائی : 30 برابر


    دقت قرائت زوایا : 5 ثانیه
    حداقل نمایش زوایا : 1 ثانیه
موجود ٢,٦٥٠,٠٠٠ تومان

Theodolit Sanding - DT02 جزییات محصول

Theodolit Sanding - DT02 4% امتیازمحصول موجود ٢,٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢,٢٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول
  • دارای گواهی صادرات به اتحادیه اروپا (هلوگرام EU Export)
موجود ٢,٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان

Theodolit Ruide ET02 جزییات محصول

Theodolit Ruide ET02 امتیازمحصول موجود ٢,٩٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول
موجود ٢,٩٥٠,٠٠٠ تومان