مورد تایید تجارت الکترونیک اول

انواع توتال استیشن ها ی لیزری برد کوتاه و بلند

Sanding 762R6 plus 2018
Sanding 762R6 plus 2018
تماس بگیرید
٠ تومان
Sanding 752Rplus 2019
Sanding 752Rplus 2019
تماس بگیرید
٠ تومان
Sanding 762R6LC new2018
Sanding 762R6LC new2018
تماس بگیرید
٠ تومان
Leica TS09 R1000
Leica TS09 R1000
تماس بگیرید
٠ تومان
Leica TS02 plus R500
Leica TS02 plus R500
تماس بگیرید
٠ تومان
Ruide 822 R5
Ruide 822 R5
توقف تولید
٠ تومان
Ruide 822 R3
Ruide 822 R3
توقف تولید
٠ تومان
SOUTH NTS-362 R
SOUTH NTS-362 R
تماس بگیرید
٠ تومان
Ruide R2 Pro R1000 2019
Ruide R2 Pro R1000 2019
موجود
٠ تومان
Sanding ARC-5 new
Sanding ARC-5 new
موجود
٠ تومان
Ruide R2 Plus New 2019 R500
Ruide R2 Plus New 2019 R500
موجود
٠ تومان
Nikon NIVO™ C Series
Nikon NIVO™ C Series
موجود
٠ تومان
Nikon NIVO™ M Series
Nikon NIVO™ M Series
موجود
٠ تومان
Ruide RTS-862R5
Ruide RTS-862R5
موجود
٠ تومان
LeicaTS06Pluse R500
LeicaTS06Pluse R500
موجود
٠ تومان
Stonex R2Pluse Italy
Stonex R2Pluse Italy
موجود
٠ تومان

انواع GPS GNSS سه و مولتی فرکانس RTK و ایستگاهی

Hi-Target QBox 8 GNSS/GPS RTK
Hi-Target QBox 8 GNSS/GPS RTK
تماس بگیرید
٠ تومان
GPS GNSS South Galaxy G1
GPS GNSS South Galaxy G1
تماس بگیرید
٢٤,٥٠٠,٠٠٠
٠ تومان
GPS Leica GS15
GPS Leica GS15
تماس بگیرید
٠ تومان
GPS Stonex S9 III
GPS Stonex S9 III
تماس بگیرید
٠ تومان
GPS GNSS KQ GEO T9
GPS GNSS KQ GEO T9
موجود
٠ تومان
GPS GNSS GinTec F90
GPS GNSS GinTec F90
موجود
٠ تومان
GPS-RTK UniStrong GinTec G5
GPS-RTK UniStrong GinTec G5
موجود
٠ تومان
GPS KQ GEO M8 mini new
GPS KQ GEO M8 mini new
موجود
٠ تومان
GPS Unistrong G10
GPS Unistrong G10
موجود
٠ تومان
GPS GNSS KQ M8 NEW
GPS GNSS KQ M8 NEW
موجود
٠ تومان
GPS KQ Geo R2
GPS KQ Geo R2
موجود
٠ تومان
GPS Ruide R70
GPS Ruide R70
موجود
٠ تومان

انواع GPS با قابلیت برداشت GIS

GPS GIS Stonex S7
GPS GIS Stonex S7
توقف تولید
٠ تومان
کنترلر GPS GIS
کنترلر GPS GIS
توقف تولید
٠ تومان
GPS SOUTH - S750
GPS SOUTH - S750
توقف تولید
٠ تومان
GPS GIS R2
GPS GIS R2
موجود
٢٥,٩٠٠,٠٠٠
٠ تومان
دستيGPS GIS KQ K2
دستيGPS GIS KQ K2
موجود
٠ تومان

انواع GPS دستی کمپانی گارمین

Garmin Etrex 20
Garmin Etrex 20
تماس بگیرید
٦٢٠,٠٠٠
٠ تومان
Garmin Oregon 650
Garmin Oregon 650
تماس بگیرید
٠ تومان
گارمين Monterra
گارمين Monterra
تماس بگیرید
٠ تومان
Garmin map 64s
Garmin map 64s
موجود
٠ تومان
Garmin Etrex10
Garmin Etrex10
موجود
٣٦٠,٠٠٠
٠ تومان

انواع متر های لیزری برد کوتاه و بلند

متر لیزریDeWALT 100M
متر لیزریDeWALT 100M
تماس بگیرید
٧٥٠,٠٠٠
٠ تومان
متر لیزری LDM40m
متر لیزری LDM40m
تماس بگیرید
٢٢٠,٠٠٠
٠ تومان
طولیاب اپتیکی SA900 m
طولیاب اپتیکی SA900 m
تماس بگیرید
٠ تومان
متر ليزري Tyrry-100m
متر ليزري Tyrry-100m
تماس بگیرید
٣٨٠,٠٠٠
٠ تومان
متر ليزري dobiy-40m
متر ليزري dobiy-40m
تماس بگیرید
٢٤٠,٠٠٠
٠ تومان
متر ليزري CST-berger
متر ليزري CST-berger
تماس بگیرید
٠ تومان
متر لیزری STANLEY200
متر لیزری STANLEY200
موجود
٠ تومان
Leica D510
Leica D510
موجود
١,٥٨٠,٠٠٠
١,٥٢٠,٠٠٠ تومان
Leica D2
Leica D2
موجود
٠ تومان
Leica X310
Leica X310
موجود
٧٣٠,٠٠٠
٧٢٥,٠٠٠ تومان
Leica D810
Leica D810
موجود
٠ تومان
متر ليزري ProNivoP-58
متر ليزري ProNivoP-58
موجود
٤٥٠,٠٠٠
٤٣٥,٠٠٠ تومان
مترليزري LaiSai LS203
مترليزري LaiSai LS203
موجود
٣٣٠,٠٠٠
٢٧٠,٠٠٠ تومان
متر ليزري Ruide
متر ليزري Ruide
موجود
٥٧٠,٠٠٠
٥٥٠,٠٠٠ تومان
متر ليزري Stonex
متر ليزري Stonex
موجود
٦٥٠,٠٠٠
٥٨٠,٠٠٠ تومان
متر لیزری Siamas50m
متر لیزری Siamas50m
ناموجود
٢٦٢,٠٠٠
٢٦٠,٠٠٠ تومان

انواع تجهیزات کارکرده

تراز دوار اسپکترا EL1
تراز دوار اسپکترا EL1
موجود
٠ تومان
Wild NA2
Wild NA2
موجود
٢,٠٠٠,٠٠٠
٠ تومان
Teodolit Civil 05
Teodolit Civil 05
موجود
٠ تومان
Leica TCR805
Leica TCR805
ناموجود
٠ تومان
Leica TCR407 R200
Leica TCR407 R200
ناموجود
٠ تومان

دقیق ترین پهپاد های موجود در کشور(تولید ملی)

پهپاد سپهرPhoeniX 8
پهپاد سپهرPhoeniX 8
موجود
١٥٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان
پهپاد سپهر PhoeniX 8 Pro
پهپاد سپهر PhoeniX 8 Pro
موجود
٠ تومان
پهپاد سپهرPhoeniX 6
پهپاد سپهرPhoeniX 6
بزودی
٠ تومان

انواع رادیو مودم های مخصوص GPS RTK

رادیو مودم هارکسون
رادیو مودم هارکسون
موجود
٩,١٠٠,٠٠٠
٠ تومان
رادیو مودمGinTec-SDL
رادیو مودمGinTec-SDL
موجود
٢٢,٨٨٥,٠٠٠ تومان